hitra

Det ble i dag tidlig gjort funn av død person i Straumfjorden på Hirat. Helt sikker identifisering er enda ikke gjort, men alt tyder på at det er savnede Malvin Strøm som nå er funnet etter flere dagers søk. Frivilliges innstas i søket har vært uvurderlig. Pårørende er varslet. Ellers er  i Trøndelag kaos på veiene med trailere som står fast i bakker og trafikkuhell mellom andre trafikkanter/ utforkjøringer. ( Bilde Kartverket)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her