Silda  er på vei sørover til Mørekysten for å gyte. Og kystvakten følger med dette fisket. De melder om gode fangster av denne Norsk vårgytende sild som hver vinter vandrer fra Nordnorge og nedover til Møre. Ringnotflåten og trålere deltar i dette fisket.
tryggva
Kystvaktskipet " Bison" og fiskefartøyet " Trygvason" fra 2001  på Sklinnabanken utafor kysten av Nordland.  Bra fiske rapporteres det.  Den norske kvoten for 2021 er på på 494 785 tonn. Av dette er det satt av 561 tonn til rekrutteringskvoter, 890 tonn til undervisningsformål, 250 tonn til agnkvoter og 2.000 tonn til åpen gruppe kyst.   Foto :(Kystvakten)
EvVt71GWQAM88lL
Mob båten til hovedfartøyet ute på oppdrag på Sklinnabanken. ( Foto: Kystvakten)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her