Denne lakselusa i oppdrettsnæringen avstedkommer svære investeringer og teknisk utstyr for kjempebeløp. Å hanskes med denne lakselusa er noe som betyr mye arbeid. Spørsmålet er om det blir bedre når oppdrettsanlegg blir flyttet på land. Her en innretning som avluser 200 tonn fisk i timen. 
1950 luu

 
Denne ligger ved Kristiansund Mekaniske Verksted, (Mollan).
M/S Marcus, (LG9401), 35,4 x 12 x 2,8 m., byggenummer 846 fra Vard Group A/S, Aukra i 2016. Er av typen Vard 853 og levert til Dalseide Shipping Services A/S, Brekkjarvik. Bruttotonnasje på 489 tonn og nettotonnasje på 146 tonn. Hjemmehavn er Bergen. Høyteknologisk avlusningslekter som ikke bruker kjemikalier for avlusing. Av spesifikasjoner om lekteren nevnes, 6 linjers avlusingsanlegg, 2 x 520 kW generatorer, 2 x 200 kW thrustere, 3 x 18 Tm dekkskraner, 4 Capstaner, Oksygen-generator system, ballastsystem, mannskapslugarer og fasiliteter for fire personer, kontrollrom på bro som styrer alle flåtens systemer. Hydrolicerenhet med seks linjer, gir over 200 tonn ferdig avluset fisk i timen. Avlusing uten medikamenter reduserer risiko for fiskedød og skader på mannskap. Den har eget framdriftsystem, men på lengere strekninger brukes også slepebåt. ( Tekst/ foto: Håkon Bloch)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her