Når det tilføres smelte/ tak og regnvann i vanlig avløpsrør blir belastningen for stor på pumpestasjoner  slik at fortynnet kloakk havner på steder der den ikke skal. Eksempelet er fra Brunsvikabukta i dag der bukta infiseres av avløpsvann fra ganske store deler av byen. 
kloa BNN
Bare så det er klart: Kloakkeringen av Brunsvikbukta er økt ved nedbørsperioder da alt avløp skulle sendes til Hagelin renseanlegg i et 40 mm rør over bukta. Faren ligger i pumpeverket i Myra og overløp derfra.  Ellers er det på tide å skille ut regn/tak/ smeltevann fra vanlig avløp fra boliger. Det blir litt av et prosjekt i de gamle anlegg i Kristiansund. ( Foto BN) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her