Sjøtjenesten til Fiskeridirektoratet er i Øst-Finnmark og melder om mye landligge for sjarkflåten. Kongekrabbefisket hemmes av NØ-kuling og moderat ising. 
moderat ising
Fiskeridirektoratets " Eir" er i Østfinnmarl der det er trøbbel værmessig for de mindre sjarkene. Også usikkerhet i markedet for  Lofotfisket etter skrei grunnet pandemien . ( Foto: Fiskeridirektoratet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her