kirka 1944

Brente steders regulering (BSR) plasserte kirka på Kirklandet her rett opp for Kaibakken i 1944/45 som et forslag.  Det var et stort engasjement blandt byens borgere i denne saken. Alt fra der kirka stor før , men  også andre plasser. Oppe i Parken der den nå ligger var ikke nevnt på dette tidspunktet. Kirka stod ferdig  19 år etter krigen. I mellomtiden var Nordlandet hovedkirke i Kristiansund N.  På skisser kjenner vi godt de andre bygg her på Kongens plass, ( Foto: Nordmøre Museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her