Tollboden på Innlandet i Kristiansund er ei brygge med historie tilbake til 1600-tallet. Deler av den er blant de eldste bygningene i Kristiansund. Den har vært utsatt for brann flere ganger, og bygningen har også vært bygd om. De eldste delene var i bruk lenge før Kristiansund offisielt ble by i 1742 ( Kilde ; Nordmøre museum). Første tollbod lå derimot på Blakstadneset inne i Batnfjorden på 1500 tallet. Det var utskipningen av tømmer som da det ble inntekter av. Tømmer fra Nordmøre er  bl. a. brukt til oppbygging av den hollandske flåte og til fundament under byer i Holland.  
kjelle
Tollboden på Innlandet er et av byens eldste bygg. Bildet er fra ukjent dato, men skiltet til baker Kjelle står på veggen på Dødeladen. ( Foto: Nasjonalbiblioteket)
dødelad
Tyske soldater ved Tollboden mellom 1941 og 1945. Fortsatt bakeri og konditoriet til Johan Kjelle i Dødeladen. ( Foto utlånt av Knut Kristiansen)
dødeladen brann
29. november 1994 brant Tollboden og fikk omfattende skader. Bygget ble senere reparert igjen, og i 2010 var det mulig for publikum å se litt innvendig. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her