I 1942 fikk Karihola tildelt et batteri med 4 stk, luftvernkanoner med personell fra Luftwaffe. De 4 kanonene ble først plassert vest for Fladvadgården i påvente avtøping av stillinger og bunkere nord for dagens boliger i Laksvågen. Dette var 8,8 cm Flak 37 med stor  skuddkapasitet og veldig avansert ildlederutstyr og tempereringsmaskin. ( anga mekaniske verdier  hvor langt granatene skulle gå før de eksploderte)
19c
Her har vi med nådagens teknologi satt en slik 8,8 cm Flak i vestre stilling i Karihola, så slik har det sett ut .Selvsagt var alt dette krigsutstyret veldig godt kamuflert og tilnærmet umulig å se fra luften.  Ute ved Revhammeren bygde tyskerne narrestillinger plassert akkurat sllik som her; stillinger i torv med falske veier mellom. Kanonene var av treverk. Opprinnelig kanon skjøt 14800 meter utover sjøen, og rundt 10 km rett opp.  Tyskerne som betjente Karihola-luftvernet her var ikke førnøyd med plasseringen framgår av kamp og skyterapporter da skytset skulle ha stått mye nærmere havna i Kristiansund Nord står det i krigsdagbøker fra avdelingene. Den 4, juli 1943 ble et engelsk Beaufighterfly skutt ned herfra og havnet i havet nord for Karihola. Flyene var på bombetokt mot et vrak som stod på Røsandflua ( D/S " Milos" )og som hadde havarert der 27. november 1942 i en orkanaktig storm. ( Fotomontasje Brunsvika net)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her