Bomstasjonen ved Øksenvågen som betjente Atlanterhavstunnelen ble avviklet den 1. juli 2020. Siden har det  vært fritt å kjøre til og fra Averøy/Kristiansund. Det tyder på at trafikken har økt etter nedleggelsen. I disse dager legges veien ved stajonen litt om. Om byggene fysisk skal fjernes nå er ukjent, men det er vel ikke bruk for dette anlegget  lenger.
bom veg om
Veien blir lagt lenger unna bomstasjonen i disse dager. Traseen går der gravemaskinen er på bildet. ( Foto: Boa/BN)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her