De siste dagers hendelser har vist hvor viktig den frivillige redningstjenesten er for beredskapen i samfunnet. Nå får organisasjonene en etterlengtet støtte gjennom en gave på 54 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell. – Gaven muliggjør et enestående løft, sier Bente Asphaug, daglig leder i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum).
ida

Frivillige redningsmannskaper har i mer enn 50 år vært en kritisk del av norsk beredskaps- og redningstjeneste. I nært samarbeid med politiet og Hovedredningssentralen har de i løpet av disse årene lett etter, og funnet, tusenvis av savnede og reddet hundrevis av liv. Dette er oppgaver det offentlige selv ikke har kapasitet til å utføre, samtidig som de frivillige i stor grad dekker kostandene selv. En slik stor håndsrekning fra Gjensidigestiftelen kommer godt med. ( Foto: Ida Kroksæter, Norsk folkehjelp.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her