Klokken 1027 lørdag fikk Hovedredningssentralen i Nordnorge melding om at en person hadde gått overbord fra en malmbåt i Ofotfjorden, omlag 5 nm (ca 9 km) vest av Narvik. Et ambulansehelikopter og flere båter er i søk. Redningsselskapet med  RS " Bjørnfjell" er på stedet. Det er ikke gjort noen funn så langt ved 12 tiden. 
bert
Fra dette finske malmskipet " Arkadia" på 197 m og bygd 2012 er det falt en mann over bord i Ofotfjorden 9 km vest av Narvik. Skipet var på vei inn til malmkaiene . Det er søk i gang på stedet opplyser HR Nordnorge. ( Foto: Bertil Eriksen, Narvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her