bot 1

Kjøre på rødt lys: 7.250
Kjøre i strid med skilting: 5.850
Kjøring over sperrelinje, fortau, sykkelfelt etc.: 4.450
Ulovlig forbikjøring: 7.250
Feil bruk, kjøring uten og feil bruk av lys: 2.750
Kjøre uten tilstrekkelig utsyn: 2.750
Ha flere personer i bilen enn lovlig: 2.750
Manglende kjennemerker: 2.750
Kjøring i terrenget og på vei som ikke er åpen for alminnelig ferdsel: 2.750
Trimming av moped: 5.500
Kjøre bil under 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 2.750
Kjøre bil over 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 5.600
Kjøretøy på motorvei som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t på motorvei eller motortrafikkvei: 1.800
Unnlate å sikre passasjerer under 15 år: 2.450
I tillegg heves bøtesatsene for syklister som ikke opprettholder vegtrafikkloven:
Bøtesatsene for manglende lys, montert eller tent og brudd på skiltingen: 1.300
 
1
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her