Bilde fra innenfor Gripværet i 1963 der noen i båt holder oppsyn med levendefisknøt. På den tiden ble det fisket sei utafor, og denne ble låssatt til brønnbåter kom fra Kristiansund og fraktet fisken til filetfabrikkene i byen .
grip sd

Fra Grip sommeren 1963 skal være. Seinotfiske var stort på den tiden. Kanskje noen kjenner karene her også? ( N-biblioteket)
griop tex d

 
På 1960 og 1970 tallet var det stort seifiske utenfor kristiansund. Seisnurperne på Griptaren leverte fangster i nøter ute ved Grip før en flåte av brønnbåter gikk i skytteltrafikk til filetfabrikkene i byen. Astra Fiskeindustri, B. Heide, Curadores og Norfinn  var viktige mottak. Her fra nøtene til Astra fiskeindustri på Goma og brønnbåten " Tex" Alt forsvant etter hvert. Nå er bare minnene igjen.(Foto:Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her