Fire semitrailere med Triplex-kraner fra fabrikken på Hendholmen i Averøy er linet opp på Bruhagen 1. juledag. De skal vel videre med det første til for oss ukjent destinasjon. McGregor AS Triplex  sin avdeling Triplex på Hendholmener en bedrift med rundt  75 ansatte som produserer dekk og kranutstyr fiskeri nasjonalt og internasjonalt. Bedriften ble startet i 1933 av Peder Bjørshol. Triplex  nothaler ev velkjent innentyngere fiskeri på kysten.
triplex
Store Triplexkraner fra Hendholmen er satt på semitrailere og står i Bruhagen 1. juledag. ( Foto: Boa/BN)

trip x

3,3 tonn på 25 meter  fra  senter løfter den her. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her