Det er store forandringer på Meløya/Skorpa på Gomalandet de siste år. Nye bruer til begge øyene samt en storstilt boligbygging på Skorpa forandrer mye her. 
melo 1
Her den nye brua over til Skorpa fra Meløya. De som hadde grunnarbeidene her NRG Norsk Rock Group A/S er gått konkurs står å lese,( BN foto)
melo 2
Nye boligfelt på Skorpa der noen av husene er ferdig. Et felt lenger inne på øya er utsatt for en tid siden. ( BN foto)
melo 6
Her brua sett fra fyllingen over til Skorpa. Den ble laget i 1945 der det tidligere gikk en smal gangbru over fra Meløya. ( BN foto)
melo 3
Fra "sentrum" på Skorpa. Lite er berørt her, men på bergene nord og øst for gammelbebyggelsen her er det rått hva de gamle klippfiskbergene er utsatt for. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her