Fisket etter norsk vårgytende sild er begynt i fjordene nordpå. Norsk vårgytende sild har hovedgyting utenfor Møre i februar–mars, men gyter også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Silda legger eggene på bunnen, der de klekker etter ca. tre uker. De nyklekte larvene driver med strømmen nordover langs kysten, og driver inn i oppvekstområdene i Barentshavet tidlig på sommeren. Da blir også sildelarvene til småsild. Når silda er 3–4 år gammel, svømmer den vestover ned langs kysten og blander seg etter hvert med gytebestanden.
silda nord
Kystvakten følger med på sildefisket.  En gytebestand på 10 millioner tonn legger ca. 2 millioner tonn gyteprodukter hvert år. Dette er en stor matkilde for dyr langs kysten om våren og sommeren. Store deler av silda vandrer mot Mørekysten for å gyte i januar. Fra 1971 og en 10 årsperiode var silda omtrent fisket opp. Den ble fredet og i dag er stammen kommet seg. Båtene er "Trio" til venstre og " Håkon JR" ( Foto: KV " Heimdal") 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her