Det jobbes med boligprosjektet Port Arthur på Innlandet ved innseilingen til havna i Kristiansund. Her blir det fin utsikt over Sørsundet og over til Kirklandet. 
por 1
Her oversikt over deler av byggetomta ved Sørsundet i Kristiansund. ( Foto: Boa/BN)
por 2

Her er området som nå blir bebygd med leiligheter inne mot havna i Kristiansund . Om adressen blir Heinsagata eller Reknergata gjenstår å se. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her