På lørdag fikk brannkonstablene på Smøla øvd seg på varmt røykdykk under veldig realistiske forhold. På grunn av lite tilgang på hus og miljømessige hensyn, er det sjeldent at brannvesen rundt om  får muligheten til å arrangere slike øvelser. For å få mest mulig øvelse ut av et hus, tennes i på og slukkes flere ganger. Under en slik øvelse får konstablene virkelig kjenne varmen på kroppen og oppleve røykdykk i tett brannrøyk.
oev sm
Her brannkonstablene på Smøla under øvelsen sist helg. Smøla kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.Ny brannstasjon på Sætran er ferdig neste år. / Tekst/foto: NIBR)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her