Port Arthur på Innlandet er i gang med grunnarbeidet. Totalentreprisen med utbygger KBBL Mino AS, har en verdi på 180 millioner.Første byggetrinn i Port Arthur består av 2 høyreiste bygg i bryggestil med totalt 27 leiligheter. Underentreprenør Olav Alvheim Maskinstasjon har startet storjobben med utfylling av 5000 kubikkmeter sprengstein . Første bygget skal stå på pæler delvis ute i sjøen.
art
Prosjektet består totalt av 58 leiligheter, fordelt på 5 bygg, Det ene er i Heinsagata. Totalt 8600m2 med innvendige konstruksjoner blir i plasstøpt betong og det største plasstøpte byggeprosjektet på Nordmøre i nyere tid. Flott utsikt over Sørsundet og innseilingen til havna blir det herfra. Det gule huset er det litt disputt om. Deler er fra 1680 og heter Rechnergården. Mulig blir det revet. ( Foto: Boa/ BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her