Det norske Veritas tidlige historie er basisen for foredraget av Torbjørn Jacobsen i Skipshistorisk Selskap i Kristiansund torsdag kveld.

Det var representanter for seks norske gjensidige skipsassuranseforeninger som i 1864 sto bak etableringen av Veritas, i en periode hvor skipsfarten i Norge fikk en oppblomstring. På dette tidspunktet var det i Kristiansund hjemmehørende hele 82 seilskip.

tas 1

Veritas trebesigtielsesformann Johan Thiel Marstrand ( t,v) og første direktør Nils Ihlen i Veritas.( Foto fra NSSN)

Ved etableringen var det 9 besiktigelsesmenn med base i de største byene fra Oslo til Kristiansund. Veritas sin tilstedeværelse i Kristiansund blir selvfølgelig vektlagt. Av ”trebesiktigelsesmændene” fra Kristiansund kan nevnes skipskaptein Johan T. Marstrand, havnefogd Otto Lous og John Børve, den siste kjent som bestyrer ved A/S Kristiansunds Baadbyggeri i en årrekke.¨

Allerede etter tre års drift ble det hevdet at sjøkapteinene klarte seg ute i verden kun med skipssertifikat fra Veritas. Selv om Veritas sin første ”Rules and Regulations” stammet fra Lloyds, skulle det kun gå få år før regelverket fra Veritas var strengere enn Lloyds Register.
tas 2

Veritas klasseregister fra 1865. ( Foto fra Norsk skipsfartshistorisk selskap Nordmøre)

At et lite land som Norge stilte opp med et eget selskap mot giganter som Lloyds Register, Bureau Veritas etc. er ganske unikt, og at det raskt ble anerkjent internasjonalt er imponerende.

I dag er det internasjonale DNV GL et av verdens største klassifiseringsselskaper.

Et nytt innholdsrikt møte i Skipshistorisk Selskap. Kveldens foredragsholder ble ansatt i Det norske Veritas i 1975, hvor han i mange år arbeidet internasjonalt. I perioden 1995 – 2013 var han stasjonsleder for Veritas i Kristiansund.

Det er fri entré og adgang for alle, dog er det nå plass for et mindre antall enn vanlig med referanse i koronasituasjonen.

Antibacstasjoner er satt opp. Foreningen registrerer frammøtte med navn og telefonnummer.

Dørene åpnes for publikum klokken 18,30 men medlemmer kan møte allerede fra klokken 18.00.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her