Brunsvikens reperbane er et ganske spesielt kulturminne. Der finner man både hus, smalsporet jernbane og trossemaskiner intakt noen som ikke er å finne andre plasser her i landet. Det ryddes der om dagene, og det skal bli mer publikumsvennlig etter hvert. Norsk kulturminnefond støtter dette prosjektet.
kult 2
Tvinnemaskina og litt av skinnegangen. Banebygget er 214 meter lang. ( Foto: BN)
kult 3

Det er mye gammelt som skal saneres ut fra banen samlet i generasjoner . ( Foto BN)
kult 4
Mye tunge ting skal ut. " Sterke karar" fra bryteklubben KAK gjør jobben sammen med noen andre.  Det står igjen mye arbeid, blant annet skal det monteres nytt gulv. Bølgeblikktaket på den vestligste delen er ferdig montert. ( Foto BN)
kult 5
Norsk kulturminnefond ble opprettet som et statlig fond av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet. Hovedhensikten er å bevilge penger til tiltak som skal sørge for istandsetting og bevaring av kulturminner i Norge. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her