Det later til at folk i Brunsvika har fått nok av steinfyllinger her og der. Siste fylling er fra 2002 og som det har vært  disputt om i kommune og advokatkontorer i 20 år. Den forrige fylling ble liggende fra 1974 til 1991 den også. Men det nyttet å stå på for å få skikkelige forhold . 
fylling
Her ble overskuddsmasser kjørt fra Kariholautbyggingen og andre steder fra . Dermed ødela man den fine sandstranda her. Et stort kloakkrør ble lagt rett ned i fyllingen her fra pumpestasjonen som aldri virket. I 1991 ble det funnet penger til å fjerna hver en stein her i Fylkeskommunen etter langvarig kamp. !! Dermed begynte renoveringen med nytt pumpeverk( 1994) og 200 m overløpsrør . Og det ble umåtelig bra . ( Fotoarkiv Brunsvikanet 1987)
fyll bas
Man skulle tro  at dette er et annet sted på kloden sammenlignet med  70-80 tallet ,men slik ble det i Brunsvika 1994. ( Fotoarkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her