laks 1980

Her Laksvågen i Karihola under klargjøring til boligbygging rundt 1979- I dalen her lå en minkfarm i sin tid tilhørende Otto Fladvad som bodde i Kommandantboligen i dag Karihola 1. Det lå også et badehus med badstue her etter tyskerne som ble sanert vekk ved grunnarbeidene til boligfeltet. Under krigen het dalen her Sanitätsgraben. Hovedsykehuset til tyskerne i Kristiansund lå( ligger) i fjellet her. Det største anlegget utsprengt i fjell i Kristiansund. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her