ves 1

" Normand Vision" lå ved Vikaholmen i dag hvis man får bruke navnet på den holmen mer. Det er et stort skip med 400 og  100 tonns kraner på dekk. Bygd i 2014 og er 157 m langt. Har hatt oppdrag på Draugenfeltet  .Lugarer til 140 mann ombord; 68 enkle og 36 dobbbeltlugarer. Kostet flesk: 250 millioner dollar. ( Foto: Boa/BN)

ves 2

Danske ved kai midt i bedriftsområdet på Vestbase. " Maersk Inventor"  er ganske ny fra 2018. Offshore forsyningsskip 137 m lang 27 bred. 9730 DWT stort. Lå og tok ombord ting og tang som sikkert skal ut på feltene. ( Foto: Boa/BN)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her