Sjømateksporten fra Norge er rekordstor. Hittil i år er det verdier på 76,7 milliarder som er solgtt til utlandet,og ligger over fjordårets rekordnotering. En svak krone gjør tallene hyggelig for de som driver med produksjon av mat fra havet.

frende

Transport på skip av nedkjølt laks til sentralhavner er i gang. Her et skip innen laksenæringen. (Foto:Tom Einar Felberg) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her