Det tar tid å skifte ut de rundt 1900 fyrlyktene på norges lange kyst, og totalt utgjør de en betydelig andel av Kystverkets 22 000 sjømerker. Fyrlyktene har vist vei langs norskekysten siden slutten av 1800-tallet. Nå skiftes mange ut med mer moderne, miljøvennlige og effektive sektorlykter. Det er beregnet at arbeidet er ferdig i 2029. 
lykt sjoe

Lykter "samlet" inn fra skjær og odder på Nordmøre og Romsdal på havneterminalen i Kristiansund N. (Foto: Boa/BN)
lykt strand
Strand-lykta på innersiden av Averøy ble skiftet i juni 2019. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her