elsa h

Elsa Hornenes ble pensonist i 2002 etter å ha jobbet som slumsøster i Kristiansund i 20 år. Storparten av byen befolkning har vel sett henne som grytevakt ved juleinnsamlingen. Hun kom til Kristiansund for 32 år siden, og  Frelsesarméen står henne nær. Derfor tar hun gjerne jobber ennå som her loddsalg med nymotens Vipps på Alti Futura.(Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her