stena 1

Et stort byggeprosjekt i denne " evigvarende steinura" er endelig på gang inne ved havna på Innlandet. Port Arthur - prosjektet  ghior 27 borettslagsleiligheter ytterst ved kaikanten med orkesterplass til havnebassenget i Kristiansund.  Vil til slutt bestå av 58 boeneheter her nede ved sjøen i regi av KBBL. ( Foto: Boa/BN)
stena 2

Trangt og travelt ved Sjømannshjemmet (1898) i Kranaveien der nye fortaug støpes. ( Foto: Boa/BN)
stena 3
Sylteosen  betong fra Hustadvika kommune leverer betongen til anlegget. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her