nyk 1024

Fra området ved Svartoksen / Fuglen på Hustadvika der " Nyksund" passerer. Skipet ble levert fra Tersan Shipyard i Istanbul den 03. oktober 2017, og transorterer fiskefor for BioMar i Trøndelag og på Vestlandet. Gassdrevet fartøy. Frakter også vanlig gods for kunder på kysten. ( Foto: Boa/BN)

nyk 2

Andre mindre fartøyer utnyttet brisen fra nordøst i går. Teistklubben som var losstasjon i bakgrunnen. ( Foto: Boa/BN)

nyk 65

Fiskeridirektoratet har også vært å se i farvannet. De var borte ved Bremsneslandet i går og observerte et eller annet. ( Foto: Leif M. Anderssen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her