Oppdrett og mat til laksen som står i merder langs hele kysten er veldig god butikk. Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting  samarbeider om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. I stedet for at et skip med Cargills EWOS-fôr seiler rett bak et skip med Skretting-fôr langs norskekysten, vil nå fôr fra begge selskapene fraktes på de samme skipene. Dette vil begrense skipstrafikken og redusere utslippene av klimagasser med en femtedel for fiskefôrtransporten, sier selskapene.
frende
Her et stort moderne skip innen dette samarbeidet utenfor Karihola. Det tilhører Eidsvåg rederiet som har 15 skip innen laksfrakt. Allerede de første årene kan det bli mulig å redusere flåtekapasiteten med 20 prosent samtidig som utnyttingsgraden av lastekapasiteten økes. Denne effektiviseringen vil redusere utslippet av skadelige klimagasser med en femtedel per transportert tonn fiskefôr. Det vil si 15-20 millioner kg CO2 per år, noe som tilsvarer utslippet fra 7500 biler. ( Foto; Jarl Arvid Røbech)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her