"Akranes" (Smyril line, Færøyene), er satt inn i laksefrakt på kjøl. Et stort framskritt for å begrense frakten som nå går i vogntog på tungt belastede og dårlig vedlikeholdte veier. Et stort pluss for reduksjon av nåværende bruk av fossilt drivstoff, og dessuten blir det returfrakt av matvarer. Den passerte Brunsvika vestover, fredag 21. august kl 18:26 (uten å komme innom). Kanskje er dette bilde av den første turen i denne nye trafikken?
akra t

Godsoverføringen til skip med superkjøleanlegg vil  fjerne henholdsvis 4.700 og 12.600 langtransporter med lastebil årlig, samtidig som klimagassutslippene vil reduseres betydelig beregnet opp mot 70 %.   Da er man i gang med laks på kjøl. Vi får håpe det lykkes. " Akranes" utafor Karihola. ( Foto: Tom Einar Felberg)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her