bad kl

I forbindelse med legging av overføringsledning for avløpsvann fra  sentrum til Karihola og Hagelin forsvant disse murene ute i krysset ved Klubbneset. Husene var bygd under krigen for tyske/ østerrikske  mannskaper som opererte  varslingsradar og nærforsvar . Det var også en egen sauna og bad her i krysset. Alt er jevnet med jorden.  FUNN AV AMMUNISJON 2016

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her