ambu. fredoeosNødetater er på Frei i Gjengstøa der en bil er kjørt av veien ved 12 tiden. En person skal være fastklemt ifølge NRK. Bilen  ar parkert og har trillet og en  person ble klemt under. Hentet av ambuhelikopter.Ukjent skadeomfang. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her