Hestvikholmen utafor Kristvika i Averøy var bebygd med en brygge i sin tid der endel jobbet med tørking av klippfisk. I dag er det andre saker med industri . Området er totalt forandret. I 2012 kjøpte Vestbase i  Kristiansund 320 mål næringseiendom og flere bygg her. Store steinmasser er tatt ut og fraktet  bekk med skip.  Mongstadbase ble opprettet i 1984. Flere aktører holder til her. 
1024 base ksu
Kristiansund base på Hestvikholmene .Gunnar Holts steindeponi ruver i landskapet. Det eneste gamle som er igjen er Fossvik-gårdens våningshus midt på bildet rett bak riggen "Safe Zephyrus" som ligger i opplag her. (Mobilfoto BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her