62 gjøen

Bilde fra " bondelandet" i Brunsvika nær sagt, men ikke lenger tilbake enn sommeren 1962. Det var i 1856  Lars Lund Finckenhagen Brun, etablerte Reperbanen i området som senere ble omtalt som Mosesmyren.  Fra rundt 1958 be det endel bygging her. Først brua over Reperbanen, og vei opp mot Dalabrekka skole. Det guke huset er Jens C,Gundersens bolig fra 1959. Hans Gjøens hvite bolighus er av ukjent dato, mulig 1904. I  øvre bildekant ser man noen minkhus og bolig som i sin tid var den nye tyske vaktbarakken fra vinteren 1942, Edvin Grønseth bodde her og drev med mink. Nederst på bildet Dalabrekka 4 og 4 B som er bygd rundt 1961. Bilen på bildet er Kristiansund Sprotsforretning sin VW som sikkert skal og hente dynamitt i en lagerbunker bak Morildveien. Fin tid det her med hvit grus fra Visnes kalk og marmorbrudd i Eide og tjærelukt fra Reperbanen. ( Foto: Fjellanger Widerøe/ Nordmøre Museum)
land
Her området fotografert " fra land" . Mellom 1942 og 1957. Reperbanen sies være bygd i 1856, men kan være enda eldre. Brua over " banen" kom 1957.  Midt på bildet ligger Bunnpris i Brunsvika i dag. ( Foto fra Tor Aage Dyrseth Zdrinka FB side)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her