Nansen metodist kirke

Dette er trolig et bilde fra 1958 da den nye Metodistkirken ble bygd på tomten til det tyske Soldathjemmet. Hvem som er på sykkelen er ukjent, men sikekrt noen som bodde der i strøket. ( Fotoarkiv :BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her