Fra en leser kommer følgende tekst og bilder:

Ingen stor dramatikk dette kanskje (litt avhengig av hvordan man ser det og hvem som ser det), men likevel:

Ved Dekkmanns tidligere lokaler på Løkkemyra står det et oljefat samt diverse andre kjemikalier på uteområdet. Fatet lekker olje, som det fremgår av bildene. Foreløpig kun lokal tilgrising på asfalten/grunnen, men det er en overvannskum like ved, slik at forurensningen kan bli spredt videre. Dersom rette vedkommende blir gjort oppmerksom på dette så blir dette forhåpentligvis ryddet opp i. Noe usikker på hvor ansvaret ligger nå siden Dekkmann har lagt ned sin virksomhet i KSU.
derja 1
derja 90

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her