D/S Polarlys ble  levert til Det Bergenske Dampskipsselskap i april 1912. Bygget ved Burmeister & Wain, København i Danmark. Synsmessig lik D/S Midnatsol men 6 fot lengere. Polarlys var litt av et skip på denne tiden, 208 fot lang og 1069 brt.. Var å regne som en racer i BDS med en maksfart på 13,5 knop, med en triple-ekspansjons dampmaskin. Den hadde av lugarfasiliteter 65 lugarer på førsteplass (midtskips og akter), 32 på andreklasse (forskips) og 44 på tredje (forut).

polar 1

Her " Polarlys" i sine velmaktsdager før krigen. ( Foto: Nasjonalbiblioteket)

Da den nye M/S Polarlys kom kom i 1952 måtte den gi fra seg navnet og det nye navnet ble D/S Sylvia. Skipet ble kjøpt av Marinen, fikk navnet KNM Valkyrien, A 535 (Nato pennant-nummer). På marinespråk ble "Kommando heist" 11. mai 1953. 73,8 x 10,6 x 5,3 m., fremdeles trippel  ekspansjons dampmaskin, som gir en marsfart på 12 knop. Tyskerne brukte skipet til losji-skip to perioderunder krigen. Etter krigen satt inn i rute igjen til 1951. Ombygget av marinen ved Bergens mek. verksteder. I Marinens tjeneste hadde det en besetning på 56 mann, bestykket med 1 stk. 3" kanon og 3 stk. 40 mm. Bofors kanoner.

polar 33

Her i marinens tjeneste som " Valkyrien". ( Foto: Asjørn Hansen, Skipsfartshistorisk selskap)

Når et marineskip har "A" i pennant-nummeret så er det et  hjelpefartøy. Det ble et hjelpe-depotskip for MTB-fartøyer. Ble kjent i 1956 for sin innsats i redningsaksjonen hvor 4 ishavskuter lå innfrosset i Vestisen. Kommando strøket 17. desember 1963. I 1964 ble den solgt til opphugging i Danmark. Navnet Polarlys er en fellesbetenelse for Nordlys og Sørlys, Navnet er brukt senere to ganger, den siste (3.) går i dag i rute. (Tekst Håkon Bloch,)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her