Det opplyses om flere bilbranner i Oslo i natt til 2.april 2020. På Bogerud i hovedstaden er brannvesnet alarmert til flere biler som brenner. Uten at vi skal blande oss borti dette ; Men hvor  teit skal man bli ut til befolkningen til  å innrømme at dette er djevelskap og påsatte branner ? 
kkkk vvv
Brannvesen ut nærmest hver natt på bilbranner i hovedstaden . Merkelige greier ? Nei..djevelskap ett vår fattige forstand . ( Illustr. bilde)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her