Fyrstasjonen her på Averøy ble tent som leifyr i 1842  Fyrlykta hadde et 5. ordens fyrapparat og var plassert i et karnapp på stueveggen i fyrbygningen. I årene 1847 til 1854 skal det ha vært mange sterke stormer på og mange sjøfolk skal ha berga seg i land ved fyret. Store bølger skylte over husene og sjøvann rant ned i skorsteinen, mens vinduene ble slått inn. I 1894 ble det bygget nytt fyrlykthus og lagt inn flere klipp- og fargesektorer. I 1907 ble det gamle fyrapparatet byttet ut med et nytt 4. ordens linseapparet. I 1953 ble det bygget ny bolig ved fyret og det ble elektrifisert med strøm fra eget aggregat. I 1976 ble fyrstasjonen automatisert og avbemannet.
fyr stav
Stavneset er et  populært turmål. En venneforening steller bygg og gangvei og slikt ut her. Stedet er veldig værutsatt på nordvestlig og nordlig uvær. For tiden holder Kystverket på med noe vedlikehold på selve fyret, ( Foto: Leif M. Andersen)
fyr gang
Denne har av mange passert Stavnes i løpet av søndag. " BBC Ganges" som skulle til Vestbase i Kristiansund N ( Foto  : Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her