Dette var svért en gang i tiden. Brøyt X 2 var en norsk gravemaskin som forbigikk alt annet graveutstyr på 1960 tallet og utover. Maskina var  oransje med svart sete. Motoren var en sekssylindret dieseldrevet type fra Volvo. Den var ikke selvgående ikke selvgående, men forflyttet seg med gravearmen under arbeid. Ved transport mellom arbeidsstedene hektet man  skuffen i lasteplanet og løftet opp "forhjulene" slik at den blir transportert som en henger. 
brø 1
Listene viser at modellen X2 ble produsert i perioden 1958-1970, det totale produksjonsantall var 2147 maskiner. Denne utrangerte maskinen stod mellom Farstad og  Tverrfjellkrysset. Ble produsert  av firmaet Brødr. Søyland A/S i Bryne. Maskina ble forhandlet av firmaet Maskin A/S K. Lund & Co. Finnes også på norsk vegmuseum. ( Foto: Boa/BN)
brø 2
Sammenlignet med dagens GPS styrte tekniske underverker er dette på nivå med yngere steinalder, Men den jobbet for minst 500 mann og vel så det. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her