Det er ikke endskap på disputten om en stor steinfylling  på 2000 kubikkmeter masse i fjæra i Storskarven i Brunsvika. Etter 17 år kom det påbud fra Fylkesmannen at det ikke blir noe hus eller naust her, og at hele prosjektet ble kategorisert som en ulovlig fylling . Denne ble forlangt fjernet med dagbøter hvis så ikke ble gjort. Likeså ble det stilt spørsmål om  innhold i steindungen. Etter det vi hører vi utbygger eller eier omregulere  dette området og bygge hus her på et eer annet vis. Naboene protesterer sevsagt.
1 bil

Her den nå berømmelige steinfyllingen som ble lagt her fra 2002 med planer om 11 naust. Noen veirett fikk ikke utbygger. Dermed strandet planene. Nå vil de som disponerer fyllingen bygge bolighus her i fjæra.  Mulig er det tømt masser som ikke er rene  i fyllingen. Prøver et tatt. Naboene mener det er absurd å bygge noe hus her. ( Arkiv BN )

1 bil
Det ble tilkjørt masser her lenge etter at kommunen forbød mere stein til alt ble klarlagt m. h. t. protester fra naboene. Hva som skjer nå i 2020 og til 2040 ska bli interessert  å se. ) Arkiv BN)

2004

Her denne fylingen i 2004 som det altså ønskes bygd bolighus på. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her