Her er et fint postkort fra Langveien ved Vanndamman. Trekant gressplenen  rett frem kaltes for ”Triangelen”. Fotoet er tatt ca 1925. Trafo kiosken på bildet, Kiosk 24 Vanndammen tilhørte Kristiansund Elektrisitetsverk og ble satt i drift 11 desember 1920. Denne kiosken ønsker nå Kommunen å fjerne, da den er i veien for å få til en ny sykkeltrase ned mot sentrum av Kristiansund.
topp

I 1920 var det mest til lys strømmen ble brukt til i boliger. Dette reduserte også antall branner i Norge, da lys tidligere i hjemmet kom fra parafinlamper og gasslamper.

Det var også noen som hevdet at elektrisiteten førte med seg usynlige helsemessige skadevirkninger når den ble tatt inn i hjemmet.  

Men slik er det med alt nytt, det er altid noen som er imot det nye ukjente. ( Foto/ tekst: Knut Kristiansen postkortsamling)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her