Det er flusst med bolig og borerigger i Bremsnesfjorden og farvannet rundt. I dag kom boreriggen " West Mira" registrert i Stavanger. Riggen har eget framdriftmaskineri. Hva som er på gang her vedrørende reperasjon eller klargjøring er ukjent. 
mira
"West Mira " er en ny rigg bygd i 2018. 122 meter x 75 meter er arealet. Det er en stor innretning til havs. ( Foto: Boa/BN)
leff e
Litt personell blir fløyet til og fra. ( Foto: Leif Andersen)

mira 2
Bra utvalg i rigger langs Averøyas " strender". I tillegg til de på bildet ligger en boligrigg i opplag i Kristvika 2 kilometer unna. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her