goma nord hl

Her er Nordsundet  rundt 1920 skal det være. Avildet er nordenden av holmen i sundet der det var litt av hvert i produksjon; smør og fiskelim og kanskje annet. Gomaskolen fra 1916 er reist ser vi . Om den skal rives nå i forbindelse med ny brannstasjon kan vel hende. Til høyre Williamsen brygga fra rundt 1886. Den unngikk flammene her i 1940 da bebyggelsen langt Nordsundet stort sett gikk av gårde. Brygga ble revet i 1987 og brent helt vest i Karihola. ( Foto: Ukjent. Utlånt av Aslaug Bjørshol)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her