Dagens fra Hustadvika-havstykket som hadde ganske nye gammelsjø etter uvær langt ute i Norskehavet i dag. Båter  tok turen over; der er stygge vindmeldinger i morgen ettermidaag .
heider 1
Frakteren " Heidi" ved Leiskjæret litt øst for Svartoksen i ettermiddag.( Foto: Boa/BN)
heider 3
"Scanbio Dart" utpå  vika. Det var bra dønning i dag. ( Foto: Boa/BN)
heider 2
Ukjente båter på nord og syd  i løpet av ettermiddag søndag . ( Foto: Boa/BN)
heider 4
Turdag langs havet for mange i dag. Her fra yttersiden av AH veien ved Strømsholmen. ( Foto:Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her