Det jobbes jevnt og trutt med å legge fiberkabler innover bygdene også. Ofte kommer man over folk eller utstyr som er i sving med oransje rør der slike kabler legges i her og der. 
malme
Dagens fiberleggingssted er i Julshamnvegen ved Farstad i Hustadvika der Sande grustak og Maskin  holder på. Det begynner kanskje å bli bra dekning for kommunikasjonskabler her og der på bygda også. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her