3665 meter lange Vågstrandatunnelen blir plutselig bompengefri. Byggestart for prosjektet var september 2012, og veien åpnet i desember 2014 etter at det var gjennomslag i tunnelen i januar 2014.- Anlegget omfatter i tillegg 1,2 km ny vei i dagen, samt lokale veier og gang/sykkelsti.
bn vaag
Bominnkreving her for Vågstrandtunnelen ble ikke gammel. Staten gikk inn med 175 millioner kroner og fjerner bommen  1. februar. 500 millioner kostet denne tunnelen. På Nordmøre ble  bompengeinnkreving stanset i Batnjforden . Prosjektet hadde en bompengegjeld på om lag 150 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger startet i juni 2013 og skulle etter tidligere planer avsluttes i 2023. Bommen fjernet 28. jan 2014. Hva med løsning for Atlanterhavstunnelen ? ( Foto: Wikipedia)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her