Dagens bunker er i Karihola, og den ble aldri ferdig. Da freden kom i mai 1945 var kanonfundamentet ferdig, og artillerikanonen lå ved en svær transportbru av treverk  90 m lang som skulle benyttes til transport opp til stillingen.  ( bak Garnvien i dag)
15 cm stilling
Her kanonfundamentet for en Krupp 15 cm lyskanon; skulle lyse opp fjorder og hav . Boltene her er rundt 50 mm tykke i et antall av 16, og de går 2 meter ned i betongen. Lenger en dette kom ikke tyskerne. ( Arkiv BN)
15 cm 1944 d
T. H. 1944 har noen meislet inn i berget opp i stillingen. ( Arkiv BN)
15 cm ly
Kanonen stod slik da tyskerne måtte rømme Karihola i mai 1945. Den endte forunderlig nok opp som kranfundament på Mellemværftet- ( Foto: Ukjent)Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her