Seks kystvaktskip utgjør fra årsskiftet den statlige slepebåtberedskapen langs kysten. Etter at «John R» og «Murmansk» havarerte i Troms og Finnmark kom det krav fra kysten om at staten måtte opprette en statlig slepebåtberedskap. Bernt-Aksel Jensen, ordfører i Nordkapp den gang, var en av dem som jobbet for dette, og tjenesten ble opprettet i 2003.Fra 1. februar vil antallet fartøy i statens slepeberedskap gå fra fire til seks. Fartøyene vil være: 
kystvaktskipet KV Harstad og tre kystvaktskip i Barentshav-klassen, KV Barentshav, KV Sortland og KV Bergen.
tauing sort
" KV Sortland" er med i beredskap hvis skip kommer ut for motortans o.l. på kysten  fra 1. februar. De to nye kystvaktfartøyene "KV Jarl" og "KV Bison" vil også gradvis fases inn. Bilde fra Bremsnesfjorden ved tidligere anledning. ( Foto: Gunn Henden)

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her